Παιδική Βιβλιοθήκη

Η  αποστολή μας είναι ο δανεισμός ελληνικών παιδικών και εφηβικών βιβλίων στα 105 παροικιακά σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο καθημερινό Ελληνικό Νηπιαγωγείο-Δημοτικό και Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο του Λονδίνου.

Με βάση την πεποίθηση ότι «η ανάγνωση προωθεί την ανάγνωση», το πρόγραμμα δανεισμού μας στοχεύει στη δημιουργία ενός “κύκλου φιλαναγνωσίας” μεταξύ των μαθητών, των μαθητριών, των εκπαιδευτικών και των γονέων.

Η Παιδική Βιβλιοθήκη έχει ως στόχο την ενίσχυση του έργου των παροικιακών σχολείων με τον δανεισμό νέων ελληνικών εκδόσεων, τη γνωριμία με το έργο σύγχρονων Ελλήνων και Κυπρίων συγγραφέων και εικονογράφων, τη διοργάνωση δράσεων στα σχολεία με τη συμμετοχή Ελλήνων και Κυπρίων συγγραφέων και εικονογράφων, τη διοργάνωση σεμιναρίων για την αξιοποίηση του παιδικού βιβλίου στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και τη διοργάνωση παρουσιάσεων, δράσεων αφήγησης και δημιουργικής γραφής.

Για την εκπλήρωση αυτών των στόχων, η Παιδική Βιβλιοθήκη έχει συνάψει συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας και της Κύπρου, όπως Πανεπιστήμια (ΕΚΠΑ, Λευκωσίας, Θεσσαλίας), Μουσεία (Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης (Αθήνα), Παιδικής & Εφηβικής Λογοτεχνίας (Βόλος), Εργαστήρια και Βιβλιοθήκες. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου και τη συντονίστρια Δρ. Ειρήνη Βερώνη, όπως και την ΚΕΑ, Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή και την συντονίστρια κα. Μαρία Λοή.

«Η ανάγνωση προωθεί
την ανάγνωση»

Παιδική
Λέσχη Ανάγνωσης

Η Ελληνική Δανειστική Βιβλιοθήκη, στα πλαίσια προώθησης του ελληνικού βιβλίου, δημιούργησε το 2018 την Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης για παιδιά ηλίκιας από 5 έως 11 ετών.

Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το ελληνικό βιβλίο, να γίνουν αναγνώστες, να μπορούν να εμπνευστούν, να συγκινηθούν, να εξερευνήσουν και να αποκομίσουν εμπειρίες γιατί ”τα βιβλία είναι τα μαγικά μας μάτια.” 

Στόχος των συναντήσεων είναι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, η ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων και η ενδυνάμωση της υπευθυνότητας και της αυτοπεποίθησης.

Γνωστοί συγγραφείς από Ελλάδα πλαισιώνουν τις δράσεις της και συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξω-σχολική εκπαίδευση των παιδιών.

Γνωριμία με τους συγγραφείς παιδικών βιβλίων
Βιωματικές δραστηριότητες για την προσωπική και κοινωνική  τους ανάπτυξη
Tην παρακολούθηση και συμμετοχή στην αφήγηση ενός παιδικού βιβλίου

Εκδηλώσεις της
Παιδικής Λέσχης Ανάγνωσης

Εκπαιδευτικά
Προγράμματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά ηλικίας 4-6 και 7-13 ετών, μέσα από νέες θεματικές ενότητες, τα παιδιά θα ανακαλύψουν και θα έρθουν σε επαφή με τα εικαστικά, τη μουσική, το θέατρο, την επιστήμη και την τεχνολογία. Επιστήμονες, καλλιτέχνες και ειδικοί παιδαγωγοί, θα πλαισιώνουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέροντας άρτια και επιστημονική κατάρτιση στα παιδιά.

Ενεργο Προγραμμα

Let the artefacts talk:
Second World War History as a story.

Ποιες ιστορίες κρύβουν τα αντικείμενα και πώς μας τις διηγούνται; Πώς μας βοηθούν τα ίδια τα εκθέματα να ερμηνεύσουμε το παρελθόν και να κατανοήσουμε το μέλλον;
 
Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία:
– Να ξεναγηθούν στην αίθουσα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (Second World War Gallery)
– Να συμμετέχουν σε ‘treasure hunt’ στον χώρο της έκθεσης
– Να συμμετέχουν σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής
– Να διαβάσουν βιβλία για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στα ελληνικά
– Να γίνουν δημοσιογράφοι και να πάρουν συνέντευξη από ένα έκθεμα/αντικείμενο
 
Ενεργο Προγραμμα

«Στα ίχνη της χαμένης Καρυάτιδας»

Η Greek Childrens Library of London και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης συνδιοργανώνουν τη μουσειοπαιδαγωγική δράση «Στα ίχνη της χαμένης Καρυάτιδας» 

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την ιστορία της Καρυάτιδας, να γίνουν δημοσιογράφοι και να πάρουν συνέντευξη από ένα έκθεμα, να συνομιλήσουν διαδικτυακά με τα παιδιά στην Ελλάδα και να αντλήσουν πληροφορίες για τις άλλες πέντε Καρυάτιδες που βρίσκονται στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης και να συμμετέχουν σε hands on δραστηριότητες, δημιουργική γραφή και treasure hunt αρχαιοελληνικών εκθεμάτων.

Τα νέα της Παιδικής Βιβλιοθήκης

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy