Εθελοντισμός

Γίνε Εθελοντής

Το όραμα της Greek Library of London δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη και ουσιαστική προσφορά των εθελοντών. Ως εθελοντές μπορούν να εγγραφούν όλοι ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, την ηλικία και την εκπαίδευση τους, συμμετέχοντας σε όλα τα events του οργανισμού μας.

Εάν επιθυμείτε να βοηθήσετε εθελοντικά το έργο και τις δράσεις μας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.