Καλώς ήρθατε στην Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης

για παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών.

”Tα βιβλία είναι τα μαγικά μας μάτια.”

Η Ελληνική Δανειστική Βιβλιοθήκη, στα πλαίσια προώθησης του ελληνικού βιβλίου, δημιούργησε το 2018 την Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης για παιδιά ηλίκιας από 5 έως 11 ετών.

Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το ελληνικό βιβλίο, να γίνουν αναγνώστες, να μπορούν να εμπνευστούν, να συγκινηθούν, να εξερευνήσουν και να αποκομίσουν εμπειρίες γιατί ”τα βιβλία είναι τα μαγικά μας μάτια.” 

Στόχος των συναντήσεων είναι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, η ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων και η ενδυνάμωση της υπευθυνότητας και της αυτοπεποίθησης.

Γνωστοί συγγραφείς από Ελλάδα πλαισιώνουν τις δράσεις της και συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξω-σχολική εκπαίδευση των παιδιών.

Γνωριμία με τους συγγραφείς παιδικών βιβλίων

Βιωματικές δραστηριότητες για την προσωπική και κοινωνική  τους ανάπτυξη

Tην παρακολούθηση και συμμετοχή στην αφήγηση ενός παιδικού βιβλίου