Ελληνική Δανειστική Βιβλιοθήκη Λονδίνου

“Το ελληνικό βιβλίο είναι η κιβωτός της ελληνικής γλώσσας.” 

Μιας γλώσσας με μεγάλη ιστορία που όμως στον σημερινό κόσμο παραμένει περιορισμένη στα σύνορά της. Χρειάζεται τον κάθε αναγνώστη, όπως χρειάζεται και τον κάθε συγγραφέα, εκδότη ή βιβλιοπώλη. Το βιβλίο είναι ο κεντρικός πυρήνας της πνευματικής και πολιτισμικής ζωής.

Η δανειστική βιβλιοθήκη, δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του βιβλιόφιλου κοινού της ελληνικής σύγχρονης λογοτεχνίας  στο Λονδίνο.

Η βιβλιοθήκη είναι κινητή και οι συναντήσεις της γίνονται κάθε Κυριακή σε διαφορετικά σημεία. Μέσα από τις συναντήσεις της βιβλιοθήκης έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε τα βιβλία που σας ενδιαφέρουν και υπάρχουν στον χώρο, καθώς επίσης να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής και να παραλάβετε την κάρτα μέλους.

3000

Βιβλία

350

Μέλη

41

Συναντήσεις

Με την κάρτα μέλους η βιβλιοθήκη έχει την δυνατότητα:

  • να εμπλουτίζει και να αναβαθμίζει την συλλογή της με νέες εκδόσεις,
  • να καλύπτει τα έξοδα αποστολής των βιβλίων  (Ελλάδα πρός Λονδίνο) και
  • να γνωρίζει τα μέλη της

Η κάρτα μέλους σας παρέχει το δικαίωμα να δανείζεστε απεριόριστα  στην διάρκεια του χρόνου.
Το ετήσιο κόστος της ανέρχεται στο ποσό των £15.

Κανονισμός Δανειστικής Βιβλιοθήκης

 

  • Για τον δανεισμό βιβλίων απαραίτητο είναι ο ενδιαφερόμενος να γίνει μέλος της Δανειστικής Βιβλιοθήκης. Αυτό γίνεται με αίτηση εγγραφής επιδεικνύοντας διαβατήριο ή ταυτότητα ή όποιο άλλο επίσημο έγγραφο με τα πλήρη στοιχεία του.
  • Κάθε μέλος της δανειστικής Βιβλιοθήκης δικαιούται να δανειστεί τρία (3) βιβλία και η διάρκεια του δανεισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες. 
  • Το μέλος οφείλει να διατηρεί τα βιβλία σε καλή κατάσταση χωρίς να αφαιρεί σελίδες ή να σημειώνει σε αυτές.

       Υ.Σ Εξαιρούνται τα βιβλία που εμπεριέχουν ήδη σημειώσεις και σχόλια από τους ιδιοκτήτες τους. 

  • Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής του βιβλίου ή απώλειας του, οφείλει ο δανειζόμενος στην πλήρη αποκατάστασή του.
  • Σε περίπτωση που ο δανειζόμενος δεν τηρεί τους όρους και τους κανονισμούς της Δανειστικής Βιβλιοθήκης διαγράφεται και χάνει κάθε δικαίωμα δανεισμού.
  • Εκδίδεται κάρτα μέλους που είναι αυστηρά προσωπική.